/* up Facebook

Oct 23, 2013

அம்பேத்கரின் நூலான " இந்துப் பெண்ணின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்" - மீனா சோமு


அம்பேத்கரின் நூலான " இந்துப் பெண்ணின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்" என்ற நூலை படித்த போது, இந்தியாவில் பெண்களின் நிலைக்கான.... ஒரு வரலாற்று ரீதியான பார்வை கிடைத்தது. சாதிக்கான சனதான தர்மத்தை புகுத்தியதற்கும், பெண்களை ஒடுக்கிய நிலைக்கும் பெரிதாக வித்தியாசம் இல்லை. அதனால் தான் என் பதிவுகளில் இந்த இரு சமூக சீர்கேட்டையும் எழுதி வருகிறேன். இந்த பதிவு நீண்ட பதிவாக எழுதியதன் அவசியம்.... இந்து தர்மம் என்று தூக்கி நிறுத்தும் இந்திய பெண்களுக்கு புரிய வேண்டும், "மதங்கள்" பெண்களை மனிதர்களாக மதிப்பதில்லை; மனுவின் சூழ்ச்சியும் பிராமணிய சட்டதிட்டங்களில் சிக்கி தான், நம் நிலை தாழ்ந்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, மகாபாரதத்தையும் இராமாயணத்தையும் இன்ன பிறகட்டுக்கதைகளையும் கொண்டு மூளை சலவை செய்யப்பட்ட சமூகத்தில் வாழ்ந்து வருகிறோம். இன்னமும் ஊடகங்கள் அவற்றை நம்மிடையே.... உலவவிட்டு , மூளை சலவையை தொடர்ந்து செய்து வருகின்றன. அது புரியாமல்.... அடுத்த அடுத்த சந்ததிகளுக்கும் கொண்டு சேர்க்கிறோம்....

இனி..." இந்துப் பெண்ணின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்" நூலில் இருந்து... சில பகுதிகள்:  

ஒரு காலத்தில் பெண்கள் உயர்வாக மதிக்கப்பட்டு வந்தார்கள் என்பதை மறுக்க முடியாது. பண்டைக் கால இந்தியாவில் மன்னரின் முடிசூட்டு விழாவில் முக்கிய பங்காற்றிய ராணிகளில் ஒருவர் அரசியாவார் .....................................................................................................

............................முடிசூட்டுவிழா முடிந்த பின்னர், மன்னர், கில்டுகளின் (பொது அமைப்புகளின் ) பெண் தலைவிகளுக்கும் வணக்கம் தெரிவிக்கிறார் .
  
இது உலகின் எந்தப் பகுதியிலும் பெண்களுக்கான ஒரு மிகவும் உயர்வான நிலையாகும். இவ்வாறு மதிப்புடன் விளங்கிய பெண்களின் வீழ்ச்சிக்கு யார் காரணம் ?  இந்துக்களுக்கு சட்டம் வழங்கிய மனுதான் இதற்குக் காரணம்..............................................

பெண்கள் சம்பந்தமாக மனு இயற்றிய ,மற்றும் மனுஸ்மிரிதியில் ....
நான் மேற்கோள் காடுகிறேன் 

I. 213 இந்த உலகில் ஆண்களை மயக்கி தவறான வழியில் தூண்டுவது பெண்களின் இயல்பாகும். அந்தக் காரணத்த்திற்காகவே, விவேகமுள்ளவர்கள் பெண்களுடன் சகவாசம் செய்யும்பொது உஷாராகயில்லாமல் ஒரு போதும் இருக்கமாட்டார்கள்.
  
II. 214  ஏனெனில், இந்த உலகில் பெண்கள் ஒரு முட்டாளை மட்டுமின்றி , ஒரு கல்விமானையும் பாதை தவறிசெல்லச் செய்வதற்கும் மற்றும் தமது விருப்பத்திற்கும் கோபத்திற்கும் அடிமையாக்குவதற்கும் வல்லமை உள்ளவர்கள்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. 2. பகலிலும், இரவிலும், பெண்கள், ஆண்களையும், அவர்களின் குடும்பங்களையும் சார்ந்திருப்பவர்களாகவே வைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். அவர்கள் உணர்வுரீதியான களியாட்டங்களில் ஈடுபடும்போதும் ,அவர்கள் ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கவேண்டும்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 V. 147. ஒரு சிறு பெண்ணோ , ஓர் இளம்பெண்ணோ , அல்லது வயதான பெண்ணும்கூட-தனது சொந்த வீட்டில் கூட -எதையும் சுதந்திரமாகச் செய்யக் கூடாது.
  
IX. 46.விற்பனையோ அல்லது நிராகரிக்கப்படுவதன் மூலமாகவோ ஒரு மனைவி தனது கணவனிடமிருந்து விடுதலையாவதில்லை.

..........................ஆனால் தனது சட்டங்களை உருவாக்குகையில், நீதி அல்லது அநீதி என்ற கருத்தோட்டங்களைப் பற்றி மனு கவலைப் படவில்லை. பௌத்த சமயஆட்சியின் கீழ் பெண்களுக்கு இருந்தசுதந்திரத்தை பறிப்பதற்கு அவர் விரும்பினார்.
  
பெண்களைப் பற்றிய மனுவின் சட்டங்களில் புதியவையோ அதிர்சியளிக்கத்தக்கவையோ ஒன்றுமில்லை. இந்தியாவில் பிராமணியம் தோன்றியது முதல்பிராமணர்களின் கருத்துக்கள் இவையேயாகும். மனுவுக்கு முன்னாள்  அவை சமூகத்துவம் என்ற ரீதியில் மட்டுமே இருந்தன. ஒரு சமூகத்தத்துவமாக இருந்ததை அரசின் சட்டமாக மாறியது தான் மனு செய்த வேலையாகும்.................................................... 

..... புத்தசமயத்தின் திசையில்பெரும்எண்ணிக்கையில் வந்து கொண்டிருந்த பெண்களின் பிரவாகத்தைத் தடுத்துநிறுத்துவதற்கு மனு விரும்பினார். மனு தான் புத்த சமயத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பாளர். பெண்களுக்கு  எதிராகப் பல அநீதிகளை அவர் சுமத்தியத்தின் ரகசியம் இதுவேயாகும். ஏனெனில் , புத்த சமயத்தின் படைஎடுப்பிலிருந்து குடும்பம் பாதுகாக்கப்படவேண்டுமெனில், பெண்ணைத்தான்கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடக்கி வைக்கவேண்டும் என்பதை அவர் அறிந்தார். அதை அவர் செய்தார்.

எனவே, இந்தியாவில் பெண்ணின் வீழ்ச்சிக்கும் இகழ்ச்சிக்குமான எல்லாப் பொறுப்பும் மனு மீதுதான் சுமத்தப்பட வேண்டும்.

0 comments:

Post a Comment

பெண்ணியம் vimeo சேனல்

பெண் நிலை - வீடியோக்கள்