/* up Facebook

Jan 27, 2011

பெண்ணியம் சங்ககாலம் முதல் சமகாலம் வரை - தமிழ் மதி


பெண்ணியம்
சமூகத்தின் ஆதிக்க தலைகளில் இருந்து தம்மை விடுவித்துக் கொண்டு பெண்கள் தங்களிடைய உரிமைகளுக்காக போராடும் தன்மையே பெண்ணியம் ஆகும். ஆணைப் போலவே பெண்ணும் தன் எண்ணங்களுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் ஏற்ப சுதந்திரமாக வாழும் வாழ்வியல் முறையே பெண்ணியம் ஆகும்.பென்னியமானது அடிமைகளாகவே வாழ்ந்துக் கொண்டு இருக்கும் பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வையும், சுதந்திர வேட்கையையும் ஊட்டுகிறது. பெண்ணியம் என்பது பெண்ணொருத்தியின் சிக்கல்களை மட்டும் ஆராயாமல் ஒட்டுமொத்த பெண்ணினத்தின் சிக்கல்களை ஆராய்கிறது.

பெண்ணியத்தின் தோற்றம், வளர்ச்சி
பெண்ணியத்தின் தோற்றம் சுமார் அறுநூறு ஆண்டு கால பழமை வாய்ந்தது. பெண்கள் தங்களை துன்புறுத்தும் ஆண்களை எதிர்த்தும், பாலியல் உறவு முறைகளை நாகரிகமானதாக கருதியும், சமூக அங்கீகாரத்தையும், மதிப்பையும் பெற வேண்டும் என்று தோன்றியதே பெண்ணியத்தின்
தோற்றத்திற்கு அடிப்படை காரணம் ஆகும்.

சங்க இலக்கியத்தில் விதைவைகளின் நிலை
சங்க காலத்த்தில் கணவனைப் பிரிந்த பெண்கள் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் உரிமையை பெற்றிருக்கவில்லை. அணிகலன்கள், மலர்கள் போன்றவற்றை சூடுவதற்கு அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

" எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை எனப்
பிறர்மனை புகுவல் கொல்லோ
அளியல் தானே பூவிலைப் பெண்டே"

- தனிமை துயர் மிக்கு எழில் இழைக்கும் மனை மகளீரை விடப் பூவிற்கும் பெண்டிர் பூ வாணிகம் குன்றித் துயர் அடைந்தனர் என்று எடுத்து உரைக்கும் இப்பாடல், கணவனை இழந்த பண்டைய காலப் பெண்களின் நிலையை புறநானூற்றுப் பாடல் உணர்த்துகிறது

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கல்வி
வேத காலத்தைப் போலவே சங்க காலத்திலும் ஆண், பெண் இருபாலரும் கல்வி கற்று இருந்தனர் என்பதற்கு பெண் பாற்புலவர்களும், அவர் தம் பாடல்களும் சான்றுகளாகும். இதிலிருந்து சங்க கால பெண்கள் கல்வி சுதந்திரமும், படைப்பு சுதந்திரமும் பெற்றிருந்தார்கள் என்பது தெரிய வருகிறது.

ஔவையார், வெள்ளி வீதியார், காக்கை பாடினியார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார், நப்பசலையார், முடத்தாம கண்ணியார், குறமகள் இளவெயினி, பாரி மகளிர், ஆதி மந்தி ஆகிய பெண்களின் பாடல்களை நான் இலக்கியங்களில் அறிந்து இருந்தாலும் ஓதலில் பிரிவு ஆண்களுக்கு மட்டுமே உரியதாக இருந்தது என்பதை இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகிறது.

இலக்கியங்களில் ஆண்களுக்கு அறிவுறுத்தியபெண் கவிஞர்கள்
ஆண் படைப்பாளிகள் பெண்களுக்கு ஒழுக்கத்தையும், நன்னடத்தையையும் அறிவுறுத்தி இருந்ததை போலவே ஔவை என்ற பெண் கவி, ஆண்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி இருப்பது பெண்மையின் இலக்கிய ஆளுமைக்கு சிறந்த சான்றாகும்.

" எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே "

சங்க இலக்கியத்தில் களவும் ,கற்பும்
சங்க காலத்து பெண்கள் காதல் சுதந்திரமும், திருமண சுதந்திரமும் பெற்று இருந்தார்கள் என்பதற்கு களவு மனம், உடன் போக்கு போன்ற பல ஆதாரங்கள் உள்ளன. குறுந்தொகையில் அறிமுகம் இல்லாத தலைவனும் தலைவியும் இயற்கைப் புணர்ச்சியில் இணைந்து களவு மணம் புரிந்திருக்கிறார்கள் என்பதையே ,

" யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும்
செம்புல பெயனீர் போல
அம்புடை நெஞ்சம் தாங் கலந்தனவே "
-என்ற குறுந்தொகைப் பாடல் விளக்குகிறது.

சங்க இலக்கியங்களில் விருந்தோம்பலும், பெண்ணும்
சங்க காலத்தில் விருந்தோம்பல் பெண்ணுக்குரிய தலையாய கடனாகக் கருதப்பட்டது. பொழுது பாராமல் எல்லா நேரங்களிலும் பெண் விருந்தோம்பினாள் என்பதை நற்றிணை பாடல் ஒன்று சாட்ச்சி அளிக்கிறது
" அல்லில் ஆயினும் விருந்துவரின் உவக்கும் "

சங்க இலக்கியங்களில் ஆண்பெண் உறவு நிலை
வரைவின் மகளிர் என்று பெண்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து சங்க காலத்தது பெண்களின் அடிமைத் தனத்தை உணர்ந்துக் கொள்ள முடிகிறது. ஆனால், பரத்தையிடம் இன்பம் நுகர்ந்து திரும்பும் தலைவனைப் பார்த்து "இம்மை மாறி மறுமையாகினும் நீ யாகியர் என் கணவனை யானாகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே" என்று சொல்வதில் இருந்து ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்று பெண்ணை மட்டுமே அக்கால சமூகம் வாழப் பழகி இருக்கிறது என்பதை அறிய முடிகிறது.

சங்க இலக்கியங்களில் போர்களும் பெண்களும்
போருக்கான வீர மறவர்களை ஈன்று புறந்தருதலே பெண்களின் கடமையாகக் கருதப்பட்டது.

"வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வானுதல்
மனையுறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் "

- என்னும் குறுந்தொகைப் பாடல் குடும்பத்தில் பெண்களின் உழைப்பு சுரண்டப்பட்டிருப்பதையும், ஆடவரை உயிராக கொண்டு வாழவேண்டும் என்று பெண்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதையும் அறிவிக்கிறது.

பெண்ணை முன்னிறுத்தி எர்ப்படுத்தப்பட்ட கர்ப்போளுக்கம் ஆணுக்கு வரையறுக்கப் படவில்லை. ஆகவே, பல பெண்களுடனும், பரத்தையர்களுடனும் உறவு கொள்ளும் தனிச்சையான பாலியல் சுதந்திரத்தை ஆண்கள் அனுபவித்து வந்தார்கள். சங்ககால பெண்கள் பெண்கள் குடும்பம், சமூகம் ஆகிய இரு தளங்களில் நன்மதிப்பை பெற்று இருந்தாலும், பெண் அடிமை தனத்தையும் அனுபவித்து இருப்பதோடு, சுதந்திர சுகங்களையும், அடிமை வலிகளையும் ஒரு சேர பெற்று இருந்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது

நன்றி - என்னுள் 

0 comments:

Post a Comment

பெண்ணியம் vimeo சேனல்

பெண் நிலை - வீடியோக்கள்