/* up Facebook

Oct 20, 2010

தாய்த் தெய்வத்திலிருந்து போர்த் தெய்வம் வரை - சி.மெளனகுரு

(கலிங்கத்துப் பரணி காளி வழிபாட்டைப் புரிந்துகொள்ளும் ஓர் எத்தனம்)

முன்னுரை
சோழர் காலத்தெழுந்த சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று கலிங்கத்துப் பரணி. குலோத்துங்க சோழ மன்னன் புகழ் பரப்ப இப்பரணியைப் பாடிய ஜெயங்கொண்டாருக்கு மன்னன் கவிச்சக்கரவரத்தி பட்டம் வழங்கிக் கௌரவித்தான் என்ற கதையும் உண்டு. போர்த்தெய்வமான காளியினைப் போற்றிய மரபினை சோழர் காலப் பின்னணியில் பல்வேறு முறையியல்களுக்கூடாகப் புரிந்துகொள்வது இக்கட்டுரையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

கலிங்கத்துப் பரணி இரண்டுவகையான உலகு பற்றிப் பேசுகிறது. ஒன்று மானுஸ்ய உலகு. அங்கு மனிதர்கள் உலவுகிறார்கள். காதல் புரிகிறார்கள் வீரம் பேசுகிறார்கள் போர் புரிகிறார்கள். இன்னொரு உலகு அமானுஸ்ய உலகு. அங்கு பேய்கள் உலவுகின்றன. கூழ் காய்ச்சுகின்றன. ஆடி மகிழ்கின்றன. மானுஸ்ய உலகத்தில் குலோத்துங்கள் நாட்டிலே கோலோச்சுகி றான். அமானுஸ்ய உலகிலே காளி காட்டிலே கோலோச்சுகிறாள். படைவீரர் தலைவன் மன்னன். பேய்களின் தலைவி காளி. பேய்கள் போலச் சண்டையிடும் பேய்க்குணம் கொண்ட அரசரும் வீரரும் ஒருபுறம். மனிதர்போல் கூழுண்டு மகிழும் மனிதக்குணம் கொண்ட காளியும் கூளிகளும் பேய்களும் மறுபுறம். இரு வேறு உலகம். இரண்டு உலகத்தையும் இணைத்து நிற்கும் கயிறு போர் ஆகும்.

பிரமாண்டமான கற்பனைகளையும் படிமங்களையும் புலக்காட்சிகளையும் எழுப்பி பிரமிக்க வைக்கிறது கலிங்கத்துப் பரணி. நம்ப முடியாத கற்பனைகள் குரூரங்கள் கோலங்கள். இத்தகைய கற்பனைகளும் கருத்துக்களும் சமூக வாழ்வினடியாகவே எழுகின்றன. கருத்துகள் கற்பனைகள் வாழ்நிலையினூடாகவே எழுகின்றன.

வாழ்பனுபவங்கள்தான் கற்பனைகளாக வெளிப்படுகின்றன. படை எடுப்பும் போரும் கண்ணாற் கண்டவை. பேய்கள் கூழ் சமைத்தமை கற்பனை. கற்பனைகூட பௌதீக அடித்தளத்தினின்றே உருவா கின்றது. கற்பனையினை சொற்களால் கவிஞன் புலப்படுத்துகின்றான். சொற்களையும் கற்பனைகளையும் கட்டுடைத்துப் பார்ப்பின் அக்கற்பனைகளுக்கான பௌதீக அடித்தளத்தினையும் யார் நலத்திற்காக அக்கற்பனைகள் கட்டப்பட்டன என்பதனையும் கண்டுகொள்ள முடியும். முதலில் நாம் சோழர்கால அரசியல் சமூக பண்பாட்டு அமைப்பினைக் கண்டுகொள்வோம்.

சோழர்கால அரசியல் சமயப் பண்பாடு
கி.பி.850-1260 வரை 460 வருடங்கள் தமிழ்நாட்டில் சோழர்கள் ஆட்சி நிலவியுள்ளது. கி.பி.2ம் நூற்றாண்டிலே தஞ்சாவூர் பகுதியில் ஒரு சிறு அரசகுலமாக இருந்த சோழர் குலம் கி.பி.850 க்குப் பிறகு தென்னிந்தியாவில் நடைபெற்ற அரசியல் மாற்றங்களினால் பேரசானது. இவ்வரச குலத்தின் பேரெழுச்சிக்கு அக்கால கட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் உருப்பெற்ற பொருளாதார சமூக மாற்றங்களும் காரண மாயின. சோழர் கால அரசியல் பற்றியும் சமூக அமைப்பு பற்றியும் நிறையவே ஆய்வுகள் வந்துள்ளன. அக்காலத்தை மகோன்னதமான காலமாகவும் தமிழரின் பொற்காலமாகவும் காட்டுவோர். சதாசிவ பண்டாரத்தார், நீலகண்டசாஸ்திரி முதலானோர் தொடக்கம் இன்றைய எழுத்தாளர் வரை இதற்குள் அடங்குவர்.

சோழர்கால உற்பத்தி முறையில் சாதி பிரதான இடம் வகித்தது. நிலத்தின் உடமையாளர்களாக பிராமணர்களும் வேளாளர்களும் இருந்தனர். ஏனைய சாதிகள் நிலமற்றவர்களாக இருந்தனர். இவர்கள் பல சாதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தனர். அவர்களுடைய நிலையினைச் சமயங்களும் சமய தத்துவங்களும் நியாயப்படுத் தின. சாதிமுறை இறைவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது என சில சமயவாதிகள் நிறுவினர். இச்சமய ஞாயப்பாடு அவர்களுக்கு ஒரு கருத்தியல் தடையை விதித்தது. இது அவர்களைச் சாதிப்பிரிவை ஏற்க ஏற்க வைத்தது. சுருங்கச்சொன்னால் ஒரு இராணுவத்தின் வேலையை சாதியமைப்பு செய்தது என்ற கெயில் ஓம்வெட்டின் சோழர்காலச் சமூக ஆய்வுவரை சோழர் கால சமூக அமைப்பு பற்றிய பல ஆய்வுகள் வந்துவிட்டன.

பேட்டன் ஸ்ரைன், நொபுறுகறோஜிமா, சுப்பராயலு, கதலின்கௌ, கெயில் ஓம்வெட், செண்பகலபக்சுமி எஸ்., மீனாட்சி, குணா, கைலாசபதி, சிவத்தம்பி, பத்மநாதன் போன்றோரின் ஆய்வுகள சோழர்கால அரசியலையும் சமூகத்தையும் புரிந்துகொள்ள ஒளிபாய்ச்சிய ஆய்வுகளாகும்.

சோழர்காலக் கோயில் அமைப்பு சுரண்டல் தன்மை கொண்டது என்றும் கோயிலின் சுரண்டலுக்கு எதிராக சுரண்டுப்பட்ட மக்களின் போராட்டங்கள் நடந்தன என்றும் சோழர்காலப் பொருளாதார அமைப்பின் சுரண்டல் தன்மை காரணமாக உழுதுண்போர் கஷ்டநிலையிலும் உழுவித்துண்போர் பெரும் வசதிகளுடனும் உரிமைகளுடனும் வாழ்ந்தனர் என்றும் ஆய்வாளர்கள் நிறுவியுள்ளனர். சோழர் சமூக அமைப்பை மையம் விளிம்பு எனப் பிரித்து மையத்தில் வாழ்ந்தோர் அரசனும் அவனைச் சார்ந்த பிரபுக்களும் பிராமணர்களும் என்றும் விளிம்பில் வாழ்ந்தோர் சாதாரண உழைக்கும் மக்கள் என்றும் சகல உரிமைகளும் சுகபோகங்களும் மையத்தில் வாழ்ந்தோருக்கு மாத்திரமே கிடைக்கும்படியான சமூக அமைப்பு நிலவியது என்றும் ஆய்வாளர் நிரூபித்துள்ளனர்.

சுருங்கச் சொன்னால் கடந்த 50 வருடகால ஆய்வுகள் சோழர் காலத்தின் உன்னத நிலையை மாத்திரமன்று இன்னொரு பக்கத்தையும் காட்டுகின்றது.

மையத்திலே சைவமதமும் வைஷ்ணவ மதமுமே பெரும் மதங்களாக நிலவின. அதிலும் சைவமே அரச மதமாகப் பெரும் செல்வாக்குடன் திகழ்ந்தது. இவ்வண்ணம் பெரும் சமயங்களும் அது சார்ந்த பெரும் தத்துவங்களும் எழுந்த காலப்பகுதியிலேயேதான் விளிம்புநிலைத் தெய்வமான காளிக்கு நிதம்ப சூதனி கோயிலை விஜயாலயன் எடுப்பித்தான். அதன்பின் சோழர் கோயில்களில் துர்க்கை சிலை இடம் பெறுகிறது. குலோத்துங்க சோழன் காலத்தில் ( கி.பி.1070- 1120) கலிங்கத்துப்பரணியில் காளிக்குப் பிரதான இடம் கிடைக்கிறது. கலிங்கத்துப்பரணியின் காளியைப் புரிந்துகொள்ள முதலில் பொதுவாக காளி பற்றிய புரிதல் அவசியமானது.

காளி பற்றிய பொது அறிமுகம்
இந்தியாவிலே காளி வழிபாடு பிரசித்தமானது. வடகிழக்கு இந்தியப்பகுதிகளான வங்காளம் அஸ்ஸாம் நேபாளம் ஆகியவற்றிலும் வடமேற்கு இந்தியப்பகுதிகளான காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹிமாசலப் பிரதேசம் ஆகியவற்றிலும் தென்னிந்தியப் பகுதிகளான ஆந்திரா கர்னாடகா, தமிழ்நாடு கேரளா பகுதிகளிலும் இலங்கையிலும் காளி வழிபாடு பிரசித்தமானது.

காளியின் தோற்றம் ஏனைய பெண் தெய்வத் தோற்றங்களினின்றும் மிக வேறுபாடுடையது. பெண்ணுக்கு இந்தியச் சமூகம் விதித்த விதிகட்கு உட்படாதது. David Kinsly என்பார் அதனை மோசமாகப் பயமுறுத்தும் ஒரு தோற்றம் எனக் கூறி அத்தோற்றத்தினைப் பின்வருமாறு விளக்குவார்:
கறுப்பு நிறம், நிர்வாணத் தோற்றம், நீண்ட விரித்த தலைமயிர், புதிதாக வெட்டப்பட்ட தலைகளாலான மாலை, வெட்டப்பட்ட கைகளாலான இடுப்புப் பாவாடை, சிறு குழந்தைகளின் பிணங்கள், காதணிகள், பாம்புகள், கைவளையங்கள், நீண்ட கூரிய கடைவாய்ப்பற்கள், நீண்ட கூரிய நகங்கள், இரத்தநிறம் கொண்ட உதடுகள், வெளியில் தொங்கவிட்ட நீண்ட நாக்கு, யுத்தகளத்தில் எப்போதும் காணப்படுவாள். அங்கு தன் எதிரிகளின் ரத்தம் குடிப்பாள். மயான பூமியில் திரிவாள். பிணங்களுக்கு மேல் அமர்ந்திருப்பாள். அவளைச் சூழ நரிகளும் பேய்களும் நிற்கும்.

காளி பற்றிய எழுத்துக்கள் (Kali studies) நிறைய உள்ளன. அதன்படி ஆரம்பத்தில் இவள் ஒரு இனக்குழு தெய்வமாக இருந்தவள் என்றும் கி.பி.3ம் நூற்றாண்டில் குப்தர்காலத்தில் ரத்ததாகமுள்ள போர்த்தெய்வமாக அறியப்பட்டாள் என்றும் கி.பி.6ம் நூற்றாண்டில் தேவி மகாத்மியத்தில் அவள் துர்காவாக அறியப்பட்டாள் என்றும் காதம்பரி மாலதி மாதவம் நாடக இலக்கியம் மூலம் அவள் சண்டி சாமுண்டியானாள் எனவும் கி.பி.8ம் நூற்றாண்டில் தாந்திரிகக் கோட்பாடுகளுடன் இணைக்கப்பட்டாள் என்றும் லிங்க புராணம் மூலம் தாருகனைக் கொல்லச் சிவனுடல் புகுந்து காளியானாள் என்றும் அதன்பின் சிவனுடன் இணைக்கப்பட்டாள் என்றும் அறிகிறோம். இவ்வகையில் காளியின் வளர்ச்சியை இனக்குழுத் தெய்வம், போர்த் தெய்வம், சண்டி சாமுண்டியாக விரிவு, தாந்தீரிகத் தெய்வம், சிவனின் சக்தி - என்ற வகையில் புரிந்துகொள்கிறோம். மானஸர சில்ப சாஸ்திரத்தில் காளி கோயில் அமைப்பது பற்றிக் கூறப்படுமிடத்து

1.நகரத்திற்கும் கிராமத்திற்கும் மிகத் தொலைவில் காளிகோயில் கட்டப்பட வேண்டுமென்றும்

2.மயான பூமிக்கருகிலும் மிகவும் தாழ்த் தப்பட்ட சமூகமான சண்டாளர் வாழும் இடத்திலும் அக்கோயில் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இக்காளி வழிபாடே தமிழ்நாட்டின் அன்னை வழிபாட்டுடன் இணைந்து காளி வழிபாடாகிறது என்பது அறிஞர் முடிவு. சோழர் காலத்துக் கலிங்கத்துப் பரணியில் இக்காளி வருணனை வருகிறது.

கலிங்கத்துப் பரணியில் காளியின் தோற்றம் : கலிங்கத்துப் பரணியிலே காடு பாடியது கோயில் பாடியது தேவி பாடியது என்னும் பகுதிகளிலே காளியும் காளியின் பின்னணியும் கூறப்படுகிறது.

உறைவிடம்: காடு பாடியதில் காளி உறையும் நிலம் கூறப்படுகிறது. புலைவனச்செடிகள், நிலவெடிப்பு, பாலைவன வெம்மை, மரங்கள் கருகுவதால் வரும் புகை, சுடு காடு, சூறைக்காற்று என வரும் வர்ணனை களில் வரட்சி வறுக்கிறது. காளிக்குரிய இடம் பாலைவனம் சுடுகாடு. ஊரல்ல ஒதுக்குப்புறம் என்பது தெரிகிறது.

கோயில்: கோயில் பாடியது எனும் பகுதியில் சோழன் வாளுக்கிரையான மன்னரின் மனைவிமார்களின் அணிகலன்களையும் இரத்தினங்களையும் அத்திவாரமாக இட்டு சோழமன்னன் எதிரிகளின் தலைகளை கற்களாக வைத்து வீரர்களின் நிணங்களைச் சாந்து ஆக்குவதற்கு வீரர்களின் இரத்தத்தைத் தண்ணீராக ஊற்றி காவற்காட்டு மரங்களை உத்தரங்களாக்கி போர்க்களத்தில் இறந்த யானைக்கொம்புகளைத் துலாமாக்கி யானைகளின் விலா எலும்புகளால் மேற்பரப்பை நிரப்பி பகைவரிடம் பறித்த யாளி யானை பன்றிக்கொடிகளால் மேல் முகடு அமைத்து மேல் முகடு இடைவெளிகைள துங்கபத்திர போர்க்களத்தில் சோழன் கொன்ற யானைகளின் முகபடங்களால் மறைத்து செய்யப்பட்ட கோயில் என்று கூறப்படுகிறது.

மதிற்சுவர்: இறந்துபட்ட வீரர்களின் வெள்ளெலும்புகளால் மதிற்சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது. சுறாமீன் வடிவில் அமைந்த தோரணவாயிலில் மயில்களின் கழுத்துகளும் பச்சிளம்குழந்தைகளின் தலைகளும் பொறிக்கப்பட்டு யானைகளின் அறுக்கப்பட்ட காதுகள் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன.

பிரார்த்தனை: கோயிலைச் சூழ பிரார்த்தனை ஒலி கேட்கிறது. அம்மையே எனது அங்கங்களை உனக்கு அளிக்கிறேன் என்ற குரல்கள் கேட்ட வண்ணமுள்ளன. ஒரு பக்கம் ஓமத்தீ வளர்க்கப்படுகிறது. அம்மை புகழ்பாடி தம் விலா எலும்புகளைப் பிடுங்கி வீரர்கள் ஓமத்தீயுனுள் போடுகிறார்கள். அத்தீ எரிய உதிரத்தை நெய்யாக வார்க்கிறார்கள்.

தலைகளைத் தம் கழுத்தோடு அறுத்து காளிக்குக் கொடுக்கிறார்கள். ( அறுபட்ட நிலையிலும் அத்தலைகளின் வாய்கள் காளியின் பெயரை உச்சரிக்கின்றன.) சாவுக்கு அஞ்சாது தம்மையே தாம் கொலை செய்யும் மனிதக்கூட்டம். வெட்டப்பட்ட குறை உடல் மகிழ்ச்சியில் துள்ளுகிறது. அவை தரையில் விழு மட்டும் பேய்கள் அந்த உடலைத் தொடர்ந்து போகின்றன.
எருமைக்கடாவை எக்காள ஒலியுடன் பலியிடுகிறார்கள்.

தமருகம் ஒலிக்க அதன் ஜதிக்கு ஏற்ப சாதகர் எனும் பேய் இனமும் தாளகதியோடு வரும் யோகின மாதரும் வலக்கையில் படையையும் இடக்கையில் பசும் தலைகளையும் தூக்கிக்கொண்டு ஆடி வருகிறார்கள்.

காட்சிகள்: மூங்கில் கழைகளில் அறுந்த வீரர்களின் தலைகள் தொங்குகின்றன. பாரம் தாங்காமல் கழைகள் வளைந்து வளைந்து அசைகின்றன. குழவிப்பேய் மாமிசத்துண்டைக் கேட்டு அழுகிறது. நரி ஊளையிடுகிறது. நரிகளின் வாயில் உள்ள மாமிசத்துண்டுகளை தாய்ப்பேய் பறித்தெடுத்து குழவிப் பேய்க்குக் கொடுக்கிறது. பருந்துகள் தசையையும் நிணத்தையும் கொத்திக் கொத்திப் பறித்தெடுக்கின்றன. நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது.

தேவி பாடியது: பாலை நிலத்திலே ஈமப் புறங்காட்டில் வரட்சிப் பின்னணியில் இறந்தோரின் தலைகளை வைத்து அவர்கள் நிணத்தால் பூசப்பட்டு கட்டப்பட்டு குழந்தைகளின் தலைகள் பதித்தக் கோயிலில் காளி அரசி கொலு வீற்றிருக்கிறாள்.

பாத அழகு: அவள் பாதங்களில் வாசுகி ஆதிஷேசன் என்ற இரண்டு பாம்புகளும் காற்சிலம்புகளாகக் கிடக்கின்றன. வானத்து மீன்கள் அதன் மணிப்பரல் களாக உள்ளன.

நடை அழகு: காளி நடக்ககையில் பூமியில் குழிவு ஏற்படுகிறது.
கொங்கை அழகு: அவளுடைய கொங்கைகள் மிகப் பெரியனவாகவுள்ளன. அத்தனங்கள் மீது திருநீறு பூசப்பட் டுள்ளது. அது சிவபெருமான் நுகர்வதற்குரியது.

உடையழகு: யானைத்தோல் போர்த்தியிருக்கிறாள். அது வழுவாதிருக்க யானையின் குடலாலும் அதனைக் கட்டியிருக்கிறாள். பாம்புகளை ஒட்டியாணமாக அணிந்திருக்கிறாள்.

வயிற்றழகு: பிரமனையும் கண்ணனையும் விநாயகனையும் முருகனையும் பெற்ற வயிறு அது (சிவனைப் பெற்றது கூறப்படவில்லை).

மேலாடை அழகு: கடும் விஷத்தை உமிழும் பாம்புகளை மேலாடையாக அணிந்துள்ளாள்.

கை அழகு: வீரரகள் தம் சிரங்களை அரியும்போது வழியும் இரத்தத்தை அள்ளியள்ளி அவள் கைகள் சிவந்திருக்கின்றன. மதயானையின் மதவெள்ளத்தில் கழுவுதலினால் அவள் கைகள் கருநிறமும் பெற்றுவிடுகின்றன.

இதழ் அழகு கண்ணழகு வாயழகு: இறைவனுக்கு அமுதபானம் தர அது காத்திருக்கிறது. அவள் வாய் மழலை பேசுகிறது. அவள் சிரிக்கும்போது முத்துப்பற்கள் தெரிகின்றன. அவள் உதடுகள் பவளம் போல சிவந்திருக்கின்றன. இவை யாவும் இறைவனின் விரகத்தீயை அணைக்க ஆயத்தமாக உள்ளன.

குலகிரிகள் அவள் காதில் குழைகளாக ஆடுகின்றன. அக்கிரிகளை அவள் மார்பில் மாலையாக அணிவாள். அம்மானை ஆடுவாள் பந்தாக உருட்டுவாள் சுழற்சியாக எறிவாள்.

காளி கொலு வீற்றிருக்கும் காட்சி : குரூரக் காட்சிகளுக்கு ஏற்ப குரூரக் கொலு வீற்றிருப்பும் அமைகிறது.

கட்டில்: சூழவரப் பேய்கள் கூட்டம் நிற்கிறது. அவைகளின் நடுவினிலே பெரும் தீடக் கால்கட்டில் இருக்கிறது. எலும்புகளை அடுக்கி குடல்களினால் வரிந்துகட்டிய குருதி படிந்த தோற்றமுடைய கட்டில்.

மெத்தையும் தலையணையும்: கட்டிலின் மீது ஐந்து பிணங்களை அடுக்கி மெத்தையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. வெண்ணிறமுள்ள கொழுப்பு சீலையாக மெத்தை மேல் விரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருசில பேய்களை முறித்து தலையணையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுடலையில் பிணங்களைத் தின்னும் இடாகினி அன்னையின் பக்கத்தில் நின்று ஈச்சோப்பி எனும் கருவியை அசைத்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறாள்.

தேவி பிண்டி கபாலம் எனும் ஆயுதம் தாங்கிக் காட்சி அளிக்கிறாள்.
உரையாடல்: பின்னர் பேய்களுடன் உரையாடுகிறாள். பேய்களின் வற்றிய வயிறு வீங்க வளமான விருந்து போர்க்களத்தில் கிடைக்கும் என்கிறாள். பிணங்களைத் தின்னலாம் இரத்தம் குடிக்கலாம் என்று தேவியின் உரைகேட்டு பேய்கள் மகிழ்கின்றன.

குரூர அழகு: இங்கு குரூரம் அழகாகக் கூறப்படுகிறது. இதனை நாம் குரூர அழகு (Crucial aesthetic) எனலாம். இத்தகைய ஒரு குரூர அழகு அரசராலும் புலவராரும் கற்றோராலும் சுவைத்து மகிழப்படுகிறது. அரசவையில் அரங்கேற்றப்படுகிறது. இக்குரூர அழகைப் பாடிய சயங்கொண்டானுக்கு கவிச்சக்கர வர்த்திப் பட்டம் கொடுக்கப்படுகிறது.

நம்முன்னுள்ள கேள்விகள் இவை தாம்:
  1. பெரும் சமயங்கள் ( வைணவம், சைவம்), முக்கியமாகச் சைவம் உன்னத நிலையில் இருந்த ஒரு சூழலில் சிறு தேவதையாகக் கருதப்பட்ட காளியை முதன்மைப்படுத்தி ஒரு இலக்கியம் தோன்றியமைக்கான காரணம் என்ன?
  2. மென்மை நுண்மை இங்கிதம் கொண்ட உணர்வுகளை ஏனைய இலக்கியங்கள் மூலமும் இசை நடனம் நாடகம் மூலமும் இரசித்த மன்னனும் அரசவையினரும் உயர் குழாத்தினரும் குரூரத்தை அழகாகக் கூறும் ஒரு இலக்கியத்தை மனம்விட்டு ரசித்த காரணம் யாது?
  3. கள்ளர், நாடார் போன்ற தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் தெய்வமான காளிக்கு விஜயாலயன் நிதம்ப சூதனி கோயில் கட்டியதும் துர்க்கையின் உருவச்சிலைகள் பெரும் கோயில்களில் பரிவார தெய்வங்களாக வைக்கப்பட்டதற்குமான காரணம் என்ன?
  4. சுடுகாட்டிலும் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட சண்டாளர் மத்தியிலும் அமைக்கப்பட்ட காளி கோயில் நகரத்தின் ஊர்களில் அமைக்கப்பட்டதோடு அக்காளி பற்றிப் பாடும் ஓர் இலக்கியம் அரசவை இலக்கியமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னணி என்ன?
  5. விளிம்பு நிலைத் தெய்வம் மைய நிலைக்குள் இழுக்கப்பட்டமை ஏன்?

இவ்வினாக்களுக்கான விடைகள் மானுடவியல் வரலாற்றியல் சமூகவியல் மெய்யியல் உளவியல் பெண்ணியல் ஆகிய துறைகளுக்கூடாகப் புகுந்து புறப்படும்போது கிடைக்க வாய்ப்புக்கள் ஏற்படலாம்.

மானுடவியலும் வரலாற்றியலும் மானுட வரலாற்று ஆரம்பக்காலத்தை வேட்டையாடி வாழ்ந்த காலம், விலங்கு வளர்த்த காலம், வேளாண்மை செய்த காலம், வணிகம் செய்த காலம் எனப் படிமுறைப்படுத்தும்.

வரலாற்றியல் விளக்கம்
மாயோன் மேய காடுறை உலகம் எனப் பின்னாளில் தொல்காப்பியர் கூறியிருப்பினும் காடுறை தெய்வமாக அன்னையே கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாள்.

காடுகிழாள் காடுகிழவோள் கானமர் செல்வி என ஆதித்தாய் அழைக்கப்பட்டாள். இனக்குழு மக்களாடும் வேட்டையில் வெற்றி தருபவளாக இவள் இருந்தாள். காடுகிழாள் உணவு கேசரிக்கும் காலத்தில் பயிர்த்தொழிற் தெய்வம். வேட்டையாடும் காலத்தில் வெற்றி தரும் தெய்வம். தாயின் இரண்டு பாத்திரம் இது. குறிஞ்சிநில காலத்தின் நிலை இது.

இத்தாய்த் தெய்வமே பின்னர் கொற்றவை எனும் தெய்வமாக வளர்ச்சி பெறுகிறது. முல்லை நிலத்தில் மந்தை மேய்த்தல் ஆரம்பமானபோது மாடுகள் செல்வமாயின. மாடுகளைக் கவர்வது முல்லை நிலப் போராகியது. வெட்சிக்குப் புறனாக கொற்றவை நிலையைத் தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். முல்லை நிலக்காலத்தின் நிலை இது.முல்லைநில வளர்ச்சியில் மருதநிலம் உருவாகி வேளாண்மை நாகரீகம் வந்து வேந்தர்கள் உருவானபோது கொற்றவை சேர மன்னர்களின் வழிபடு தெய்வமானாள். பதிற்றுப்பத்து இதனைக் கூறுகிறது.

சேர,சோழ,பாண்டிய மன்னர்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் ஆரிய மரபுகள் தமிழகத்துக்குள் நுழைகின்றன. முருகன் கொற்றவையின் சிறுவனானான். (திருமுருகாற்றுப் படை) கொற்றவை சிவனின் மனைவி யானாள் ( பரிபாடல்). தொடர்ந்து காளி துர்க்கை போன்ற தெய்வங்கள் தமிழகத்துக்கு அறிமுகமாகின்றன. தமிழரின் போருக்குரிய தெய்வமான கொற்றவையும் ஆரியரின் போருக்குரிய தெய்வமான காளியும் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றன. கொற்றவை காளியான கதை இது.

வடமொழி புராணங்கள் போருக்குரிய தெய்வத்தைத் தந்திருந்தன. தமிழ் மரபிலும் போருக்குரிய தெய்வ மரபு ஒன்று இருந்தது. பகைவர்மீது போர் தொடுத்து அவர்களின் இரத்தம் எடுத்து கொலைகள் புரிந்த மன்னர்கட்கு ஒரு தெய்வம் தேவைப்பட்டது. காளி போர்த் தெய்வமானாள். தாய்த்தெய்வம் ஒன்று போர்த் தெய்வமான கதை இது.

மகேந்திர பல்லவன் மகிஷாசுரனை வென்ற துர்க்கையை சிற்பத்தில் மாமல்லபுரத்தில் வடித்தான். துர்க்கைக்கு நிதம்ப சூதனி கோயிலை விஜயாலயச் சோழன் எழுப்பினான். மன்னர்கள் முன்வந்தும் மையச் சமயமாக அது ஆக முடியவில்லை. சமூக அமைப்பு அதனைப் பெரும் தெய்வமாக மையத்துள் உள் வாங்கவில்லை.

சமூகவியல் பின்னணி
சோழச் சமூக அமைப்பையும் அரசையும் ஆராய்ந்த பேட்டன் ஸ்ரைன் அதனை மையம் விளிம்பு என்ற கோட்பாட்டில் பிரித்து ஆராய்ந்தார். மையத்தில் பெரும் சமயங்களும் அரசரகளும் நிலப்பிரபுக்களும் பிராமணர்களும் இருந்தனர். வளமான நிலங்களும் உயர்கலைகளும் உயர் இலக்கியங்களும் மையம் சாரந்தன.

சாதாரண உழைக்கும் மக்கள் சாதியில் பின்னடைந்தோர் விளிம்பில் வளமற்ற நிலங்களில் வாழ்ந்தனர். ஆனால் சோழப் பேரரசின் எழுச்சியின் அடிக்கற்கள் இவர் கள்தான். சோழப்பேரரசுக்கு வெற்றி ஈட்டித் தரும் படைவீரர்களாக வயலிலே வேளாண்மை செய்து மைய மக்களுக்கு உணவு தரும் உழைப்பாளிகளாக தம் உழைப்பை இவர்கள் ஈந்தனர். அச்சமூக அமைப்பு விளிம்பு மக்களை முற்றாகத் தள்ளி விடவுமில்லை. முற்றாகத் தம்மோடு இணைத்துக் கொள்ளவுமில்லை. தேவையானபோது அணைப்பு தேவை யில்லாத போது புறக்கணிப்பு எனினும் விளிம்பு விளிம்பிலேயே இருந்தது.

விளிம்புநிலை மக்களின் தெய்வமாக காளியும் விளிம்பிலேயே இருந்தது. காளி மையத்தின் மதிப்புக்குள் வந்தபோது விளிம்பு மக்கள் அது தமக்குக் கிடைத்த அரச அங்கீகாரமாக எண்ணியிருக்கவும் கூடும். விளிம்பின் ஆதரவை மையம் தேடியபோதெல்லாம் விளிம்பின் பல அம்சங்களை மையம் ஈர்த்திருக்கின்றது. சிலப்பதிகாரத்தில இளங்கோவடிகள் வேடரையும் குறவரையும் மையத்தோடு இணைத்தது தொடக்கம் சேக்கிழார் பெரியபுராணத்தில் பறையரையும் வண்ணாரையும் வேடரையும் மையத்தோடு இணைத்ததற்கூடாக நாயக்கர் காலத்தில் பள்ளரும் குறவரும் இலக்கியத்துள் ஈர்க்கப்பட்டு முருகனும் அம்மனும் பெரும் தெய்வங்களாக மையத்துள் இணைக்கப்பட்டது வரை இப்போக்கிற்குள் பெரும் உதாரணங்கள் தமிழ் மரபிலுண்டு.

தமது படையில் பெரும்பகுதியாக இருந்த கள்ளர் மறவர் நாடார் ஆகியோரின் மனங்கவர அவர்களின் தெய்வமான காளியை மையத்தில் வாழ்ந்த மன்னர்கள் பிரதானப்படுத்தியிருக்கலாம்.

மெய்யியல் பின்னணி:

இந்துகுல மத வரலாற்றுப் பின்னணி நமக்கு இது சம்மந்தமாக மேலும் விளக்கம் தரும். ஆரியர் வருகைக்கு முன்னர் இந்தியாவில் இருந்த இருபெரும் மார்க்கங்கள் யோகமும் தாந்திரிகமும் ஆகும். இவ்விரு மத முறைகளும் உடலுக்கும் பிரகிருதிகளுக்கும் (பிருதுவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம்) முதன்மை தருவன. இவ்வுலக வாழ்வைப் போற்றுவன. இருமை கடந்த ஒருமை நிலையினை யோகம் மூலமும் தாந்திரிகத்தில் புணர்ச்சி மூலமும் பெறலாம் என்று கூறுபவை. பின்னாளில் வேத நாகரீகம் இவற்றைக் கடன் பெற்றே உபநிடதங்களை உருவாக்கியது என்ற கருத்தும் உண்டு.

இவற்றுள் பெண் தெய்வம் தாந்திரிகத்தோடு தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றது. குண்டலினி சக்தியினை சக்தியின் தெய்வமாக உருவகிப்பர் சிலர்.

பெண் தலைமை ஏற்ற புராதனக் காலத்தில் பெண் வணக்கமும் அவளின் முதன்மையும் தாந்திரீக நெறியில் இருந்தன. உலகமெங்கும் இது முன்பு இருந்தது. பின்னாளில் சமூகத்தில் ஆண் தலைமை ஸ்தானம் பெற்றபோது யோகம் முதன்மை பெற்றது. குண்டலினி சக்தியினைத் தனக்குள் அடக்கி மேலெழுந்த மகா யோகி முதன்மை பெற்றார். இதற்கான சான்றுகள் சிந்துவெளியிலுள்ளன.

தாந்திரிகத்தோடு கலந்து மகாசக்தியாக அடக்க முடியாது நின்ற பெண்மையை ஆண் தலைமை மதங்கள் தமக்குள் அடக்கிக்கொள்ள பலவகையில் முயன்றன. ஆண்தெய்வங்களுடன் அவர்களின் ஆக்கல் அழித்தல் அருளல் என்பவற்றிற்கு சக்தியின் துணைகளைக் காட்டின.

சோழர் காலம் ஆண் முதன்மை தாங்கும் சைவ சித்தாந்தம் உருவாகி தத்துவமாக எழுந்த காலமாகும். எனவே காளியினை சிவனுக்குள் அடக்கும் முயற்சிகள் தோன்றியிருக்கலாம் என்பதில் தவறில்லை. சைவ சித்தாந்தம் சக்தி பற்றிக் கூறும் கருத்துக்களில் ஆணுக்கு அடங்கியது போல சக்தி இருப்பினும் சக்தியே பெரி தாகத் தெரிவதனைக் காணலாம். ஏற்க னவே இதற்கான கதைகளை வடமொழி புராண இதிகாசங்கள் தந்திருந்தன. கலிங்கத்துப் பரணியில் காளியின் தோற்றமும் சக்தியும் பெரிதுபடுத்தப்படினும் அவள் சிவனின் காதலியாகக் கூறப்படுகின்றாள். அவர் பெற்ற பிள்ளைகளாக திருமாலையும் பிரமனையும் குறிப்பிடும் கலிங்கத்துப் பரணி சிவனைக் குறிப்பிடாமை குறிப்பிடத்தக்கது.எனவே மையத்தில் நின்ற பெரும் சமயத்திற்குள் சக்தியை உள்ளடக்கும் ஒரு முயற்சியாகக்கூட நாம் கலிங்கத்துப் பரணிக் காளி வழிபாட்டைக் கொள்ளலாம்.

உளவியல் பின்னணி

# வீரர்கள் தூண்டப்பட்டனர்: போரும் அழிவும் கொலையும் கொள்ளையும் வெட்டும் குத்தும் ரத்தமும் ஒரு பக்கத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு சமூகத்தின் மனநிலை எவ்வாறிருந்திருக்கும்? கோயில் கட்டுதலும் குளம் வெட்டுதலும் இலக்கியம் யாத்தலும் ஒருபுறம். படையெடுப்பும் பகைவர் அழிப்பும் மறு புறம். ஒருசாரார் இன்பம் துய்க்க மறுசாரார் துன்பம் எய்தினர். தம்முயிர் ஈந்து மன்னனுயிர் காக்கும் வேளக்காரப் படைகளையும் களத்தில் மன்னனுக்காக உயிர்விடுதலே மகாபாக்கியம் என்று கருதிய சாதனை வீரர்களையும் மனதால் வெல்ல வேண்டியிருந்தது. சோழமன்னர்களின் வேளக்காரப்படைகளாக வட நாட்டினரே இருந்தனர். இவர்கள் காளிவழிபாட்டினர். பிரதான நம்பிக்கைக்குரிய அவர்களின் பிரதான தெய்வத்திற்கு முதலிடம் அளிப்பதன்மூலம் அவர்களின் உளமும் திருப்திப்படலாம் அல்லவா? தன்னைப் பலியிடல் போரில் இறத்தல் என்பன வீர சுவர்க்கம் பெறும் வழிகளாகக் கூறப்பட்டன. போருக்கென்று ஒரு தெய்வம் உள்ளாள். அவள் மாகாளி. போரில் இறந்த பின் அவளின் பாதமடைதல் அவள் கணவன் சிவனின் பாதமடைதலாகக் கருதப்பட்டது. இது படை வீரர்கட்கு போரில் பயமின்மையையும் போருக்கான ஒரு அர்த்தப்பாட்டையும் ஏற்படுத்த எடுத்த ஓர் உளவியல் முயற்சி எனலாம்.

யுத்தம் அநாகரிகமானது. கொலை வெறுக்கப்படக்கூடியது. இரத்தம் மோசமானது. ஒருத்தரை வெட்டுதல் கொலை செய்தல் நாகரிகமான மனிதர்களின் செயலன்று. எனினும் மக்கள் யுத்தத்திற்குத் தூண்டப் பட்டனர். மன்னனுக்காக, தலைவர்களுக்காக மக்கள் படையிற் சேர்ந்தனர். படையில் இடைநிலை மக்களின் தலைவர்மார் பலர் தம்கீழிருந்த சிறுசிறு படையினருடன் இணைந்தனர்.படையினராக இருந்து நிலக்கிழார்களான முல்லை நில மக்களான நத்தமான் சுருதிமான் மலையமான் பள்ளி ஆகிய இனக்குழுமங்களை சுப்பராயலு குறிப்பிடுவார்.

# போரை இயல்பாக்கியமை:

போர் உகப்புரியதன்று. எனினும் போரை மகிழ்வாக்கி இயல்பாக்கி அதை ஓர் உணவு உண்ணும் உண்டாட்டாக மாற்றியதன் மூலம் போர் அவலம் தந்த உளவியற் தாக்கங்கள் நீக்கப்பட்டன.

#மன அழுத்தத்திலிருந்து தப்பும் உளவியல்:

பிரச்சனைகளுக்குத் தப்பும் ஒரு முறை தான் நகைச்சுவை கிண்டல் என்பன. சமூக விமர்சனம் சிலவேளை கிண்டலாகவும் வெளிவரும். இதுவோர் உளவியல் வெளிப்பாடு. கலிங்கத்துப் பரணியில் வரும் பேய்களின் கும்மாளம் பிரச்சனைகளுக்குத் தப்ப போரில் ஈடுபட்டு உளவியற் தாக்கம் அடைந்திருந்த வீரர்களுக்கு உதவியிருக்கலாம்.

#நனவிலியின் அடக்கப்பட்ட ஆசை: 19ம் நூற்றாண்டின் பின் மனித மனம் பற்றியும் சமூக மனம் பற்றியும் ஆய்வுகள் வரத் தொடங்கி விடுகின்றன. இதனைப் புதிய உளவியல் என்பர். சிக்மண்ட் பிராய்ட், யுங், லக்கான் இவர்களின் மனித மனம் பற்றிய ஆய்வுகள் முக்கியமானவை. உளப்பகுப்பு ஆய்வியல் என்னும் பகுப்பாய்வு உளவியல் என்றும் இவற்றை அழைப்பர். மேற்குறிப்பிட்ட உளவியலாளரிடையே ஒற்றுமைகளும் வேறுபாடுகளுமுண்டு. இவர்கள் நனவிலி மனம் பற்றிக் கூறுகின்றனர். நனவிலி மனம் நமக்கே தெரியாத மனம். மனிதர்களின் வித்தியாசமான நடத்தைகட்கு சிந்தனை கட்கான ஊற்றுக்கண் நனவிலி மனமே. அடக்கப்பட்ட ஆசைகள் நனவிலி மனதை இயக்குகிறது என்பார் பிராய்ட. குழந்தைப்பருவத்தில் துன்பப் பாதிப்புகளும் இன்பப் பாதிப்புக்களும் ஒருவருக்கு ஏற்படுகின்றன. இன்பப் பாதிப்புகள் ஏக்கத்தையும் துன்பப்பாதிப்புகள் வலியையும் ஆதாரமாகக் கொண்டவை. நன்மையோடு தொடர்புடைய கடவுள் நனவிலியின் இன்பப் பாதிப்புகளுடனும் தீமையோடு தொடர்புடைய கடவுள் நனவிலியின் துன்பப் பாதிப்புகளுடனும் இணக்கம் கொண்டிருக்கும்.

நனவிலினூடு நாட்டார் தெய்வங்கள்:

கடவுள் என்ற கருத்தாக்கத்தில் நனவு மனக் காரணிகளுக்கும் அப்பால் நனவிலி மனக்காரணிகளும் அடங்கியுள்ளன. செவ்விய தெய்வங்கள் நன்மை செய்யும் தெய்வங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. நாட்டார் தெய்வங்கள் தீமை செய்யும் தெய்வங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. மன்னிப்பு எனும் கருத்தாக்கம் செவ்விய தெய்வத்திடமுண்டு. தண்டிப்பு என்பதை நாட்டார் தெய்வங்கள் கொண்டுள்ளன.

உள்ளத்து உணர்ச்சிகளோடு தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கையில் செவ்விய தெய்வங்கள் அச்சத்தோடும் நாட்டார்தெய்வங்கள் பதட்டத்தோடும் தொடர்புடையதாயுள்ளன என்பர். அச்சம் பதட்டம் என் பன ஒன்றுபோலத் தோன்றினும் இயல்பில் வெவ்வேறானவை. அச்சத்திற்கான காரணத்தை உள்ளம் அறிந்திருப்பின் அதை அச்சமென்றும் அறியாதிருப்பின் பதட்டம் என்றும் உளவியல் கூறுகிறது.

நாட்டார் தெய்வங்களின் மீதான பதட்ட உணர்வு வெளிப்பாடுகளுக்கு அத்தெய்வங்களின் தோற்றம் கதைகள் வழிபாட்டு முறைகள் நம்பிக்கைகள் ஆகியவையும் மூலக்காரணிகளாகும். அறிவு கோபம் மூர்க்கம் ரத்தம் கொடூரம் என்பன காளியிலும் காளி வழிபாட்டிலும் காண்கிறோம். நனவிலி மனதின் துன்பப் பாதிப்புகளோடு இவை தொடர்புறுகின்றன. துன்பப்பாதிப்புகளுக்குள்ளான நனவிலி மனதிற்கு காளி வழிபாடு அதன் தோற்றம் கதைகள் என்பன மாற்றீடுகளாக அமைந்திருக்க வாய்ப்புண்டு.

# நனவிலி மனதில் குரூரத்திற்கு வடிகால்
நனவிலி மனதில் புராதன மிருகக் குணங்கள் அதிகாரம் செலுத்தல் என்பன நிறையவேயுள்ளன. ஈகோ இவற்றை வெளியில் வராமல் தடுத்து மனிதரை நாகரிக மனிதராக வைத்திருக்கும். எனினும் இந்த நனவிலி மனம் வேறுவகையில் தன் உணர்வுகளைத் தீரத்துக்கொள்ளும். இதனை நாம் மாற்றீடுகள் எனலாம். குரூர மான காட்சிகளை ரசிக்கும் தன்மையை இதன் பின்னணியில் புரிந்துகொள்ளலாம். (இன்றைய அடிதடி வெட்டுகுத்து சினிமாப்படங்களை வயது வந்தோரும் ரசிப்பதற்குக்குக் காரணம் அவர்களின் நனவிலி மனதிற்குள் அவை உறைந்து கிடப்பதனாலேயே)

#கூட்டு நனவிலி மனதின் வெளிப்பாடு:

ப்ராய்டிடமிருந்து பிரிந்து பகுப்பாய்வு உளவியலை நிறுவியர் யுங். தனி நனவிலி மனதிற்கும் அப்பால் கூட்டு நனவிலி மனம் பற்றி இவர் கூறினார். புராதனக் காலத்தில் கூட்டு வாழ்வு வாழ்ந்த குழந்தைச் சமூக காலத்தில் திரண்டிருந்த பெண் வழிபாடும் பெண் வணக்கமும் வளர்ச்சியடைந்த பின் சமூகத்தின் கூட்டு நனவிலி மனதுள் இருந்திருக்கும். அந்த நனவிலி மனம் குலோத்துங்க சோழனுக்கும் இருந்திருக் கும்.ஜயங்கொண்டாருக்கும் இருந்திருக்கும். எனவே காளி வர்ணனையை அக்கூட்டு நனவிலி மனதினைத் திருப்தி செய்யும் செயல் என்றும் கூறலாம்.

காளியின் வியாபகமும் தன்மையும் சுருங்கச் சொன்னால் காளி பண்டைய குழுவாழ்க்கையின் கூட்டுமனதின் வெளிப்பாடாக மக்களைக் காக்கும் தாய்த் தெய்வமாக அடக்க முயன்றபோது அடங்க மறுத்த மகா சக்தியாகக் காட்சி தருகிறாள்.

காளிவழிபாடு இன்று பிரதான போக்குகளில் ஒன்றாகிவிட்டது. எல்லையிலே இருக்கவிட்ட காளியை அவள் தன்மை குறைத்து ஊருக்குள் கொணரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தன் கொடூரத் தோற்றம் குறைத்து அருள்தரும் தெய்வமாக பல இடங்களிற் காட்சி தருகிறாள். யாழ்ப்பாணத் தெல்லிப்பளை துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் இதற்கு உதார ணமாகும். எனினும் நாட்டார் நிலையில் அவள் பழைய காளியாகவும் திகழ்கிறாள். இதற்கு மட்டக்களப்பு புன்னைச்சோலைக் காளியம்மன் உதாரணமாகும்.

சமஸ்கிருத சுலோகம் சொல்லி ராஜராஜேஸ்வரியாக நாராயணியாக அவளைப் பிராமணர் பூசைபண்ண மந்திரம் மன்றாட்டு தெய்வமாடல் என்பன மூலம் கிராமிய மக்களும் அடித்தட்டு மக்களும் அவளுக்கு வழிபாடு செய்கிறார்கள். தேரில் வைத்து ஆகம முறைப்படி அவளை ஒரு சாரார் ஊர்வலம் செய்ய தீப்பாய்ந்து தெய்வமாடி இன்னொரு சாரார் சடங்கு செய்கிறார்கள்.

பிராமணரும் பிராமணரல்லாதாரும் பூசை பண்ணும் ஒரு தெய்வம் காளியாகும்.

காளியின் தோற்றங்கள் முக்கியமானவை. ஆண் ஒருவனின் (தாரகாகரன்) இரத்தம் வடியும் அறுத்தத் தலையைத் தாங்கி இன்னொரு ஆணின் (சிவன்) மேல் நின்று வீர கர்ஜனை புரியும். பெண்மையின் உருவமாகக் காட்சிதரும் காளி விடுதலை வேண்டுவோருக்கும் ஆணாதிக்கத்திற்கு எதிராகக் குரல் தரும் பெண் விடுதலை வேண்டுவோருக்கும் உகந்தக் குறியீடாகக் காட்சி தருகிறாள்.

காளி உபசகராக இருந்து அனுபூதி நிலைபெற்ற இராமகிருஷ்ணரையும் காண்கிறோம். காளிவாலயம் பெற்று கிராமத்தைக் கலக்கிப் பயமுறுத்தும் பூசாரிமாரையும காண்கிறோம். ஒன்று அனுபூதி மற்றது மந்திரம் கிரியை.

காளி உபாசகர்களுள் ஒருவர் பாரதியார். பெண்விடுதலையை முதலிற் பாடிய ஆண்மகன் அவர். நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை திமிர்ந்த ஞானச்செருக்கு என்று புதுமைப்பெண்ணுக்கு அவர் கூறும் இலக்கணம் காளியின் தோற்றத்தால் கவரப்பட்டமையினாலேயே என்பதிற் தவறிருக்காது. சிவனின் ஊழிக்கூத்துப் போல சக்தியான காளி ஆடும் ஊழிக்கூத்துப் பற்றி அவர் பாடிய ஊழிக்கூத்து அவர் பாடிய பாடல்களுள் மிகச்சிறப்பானதாகக் கொள்ளப்படுகிறது.

காளி 2000 வருட காலமாகப் பெண்களை அடக்கி ஆளும் ஆண் வர்க்கத்தினருக்கு ஒரு சவாலாக, அடக்க முயன்றும் அடங்காத பெண்போல இன்றும் நிற்கிறாள்.அவளை அடக்கிவிடும் முயற்சிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்ற வண்ணமே இருக்கின்றன.

நன்றி புதுவிசை

1 comments:

Gobu thondaiman said...

total rubbish..can you prove kallars are treated low, or low caste. your caste-ism to lift vellalar community is ridiculous. Actually present vellalars treated low in chola period.vellalars gained power in tamil society during nayakkar , british period, becouse of their intension to oppress worrier/royal clan

Post a Comment

பெண்ணியம் vimeo சேனல்

பெண் நிலை - வீடியோக்கள்