/* up Facebook

Mar 8, 2010

"சலனம்" புதிய வடிவில் உங்களுக்காக...


பெண்ணியத்தின் வீடியோ காட்சித் தொகுப்பு பக்கமான "சலனம்" பக்கத்தை புதிய வடிவத்துடன் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம். நீங்களும் அதன் உறுப்பினராகி உங்கள் கருத்துக்களை வழங்குங்கள்.

http://www.youtube.com/user/penniyam
பெண்ணியத் தளம் மேலும் பலனடையக்கூடிய வகையில் உங்களுக்கு பலவகையான சேவைகளை வழங்கவிருக்கிறோம். படிப்படியாக அவற்றை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம்.

உங்களின் படைப்புகளையும், கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் பெற ஆவலாக உள்ளோம்.

0 comments:

Post a Comment

பெண்ணியம் vimeo சேனல்

பெண் நிலை - வீடியோக்கள்